+ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ & ΤΟΝΕR
Η Lexmark παρουσιάζει την αναβαθμισμένη σειρά «έξυπνων» συσκευών GoLine XL με κορυφαία χαρακτηριστικά στην κατηγορία τους και με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, προσφέροντας τη μέγιστη εργονομία σε πολύ προσιτές τιμές και ασυναγώνιστα χαμηλό κόστος εκτύπωσης (0,015€).

Με 2 μοναδικά προνόμια:

(με καταχώρηση toners, προϋποθέσεις)
(με καταχώρηση συσκευής, return-to-base, προϋποθέσεις)

Συσκευές που συμμετέχουν:

MONO PRINTERS
B2236dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης: 34ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 250 – 2.500 Σελίδες
B3340dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης: 38ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 500 – 5.000 Σελίδες
B3442dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτύπωσης: 40ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 800 – 8.000 Σελίδες
MONO MFPs
MB2236adw
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα εκτύπωσης: 34ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 250 – 2.500 Σελίδες
MB2236adwe
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα εκτύπωσης: 34ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 250 – 2.500 Σελίδες
MB2236i
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα εκτύπωσης: 34ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 250 – 2.500 Σελίδες
Ethernet Fax
MB3442i
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα εκτύπωσης: 34ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 250 – 2.500 Σελίδες
Ethernet Fax
COLOR PRINTERS
C3224dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 22,8ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 1.500 Σελίδες
C3326dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 24ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 2.500 Σελίδες
C3426dw
Εκτυπωτής
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 24ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 2.500 Σελίδες
COLOR MFPs
MC3224dwe
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 22ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 1.500 Σελίδες
MC3224i
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 22,8ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 2.000 Σελίδες
Ethernet Fax
MC3326i
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 24,7ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 600 – 2.500 Σελίδες
Ethernet Fax
MC3426i
Πολυμηχάνημα
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 24 ppm
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: 750 – 5.000 Σελίδες
Ethernet Fax

Προϋποθέσεις για τη δωρεάν επέκταση εγγύησης:

Εγγραφή – Καταχώρηση συσκευής (υποχρεωτική)

 1. Καταχώρηση των στοιχείων αγοραστή και συσκευής στην ιστοσελίδα www.lexmarkcaresforyou.gr.
 2. Απαραίτητα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία Εταιρίας (όταν ο αγοραστής είναι εταιρία), Email, Τηλέφωνο. Απαιτείται η καταχώρηση των εξής στοιχείων: Ημερομηνία Αγοράς, Επωνυμία Καταστήματος, ΑΦΜ, σειριακός αριθμός (serial number) της συσκευής. Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Το παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Διεύθυνση και Α.Φ.Μ. του μεταπωλητή, ημερομηνία έκδοσης, κωδικό είδους της συσκευής και μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) της συσκευής.

Προϋποθέσεις για την επιστροφή χρημάτων του 4ου toner:

Καταχώρηση αυθεντικών αναλωσίμων (υποχρεωτική)

Απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) παραστατικών αγοράς 4 toners, όπου η αξία του 4ου επιστρέφεται στον τελικό χρήστη με κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό (απαιτείται η καταχώρηση αριθμού IBAN) και σύμφωνα με τα κάτωθι υποδείγματα:

Μονόχρωμες συσκευές:

 1. Αγορά τεσσάρων (4) toner διαφόρων χωρητικοτήτων – δώρο toner κανονικής διάρκειας
 2. Αγορά τεσσάρων (4) toner ίδιας χωρητικότητας – δώρο toner ίδιας διάρκειας

Έγχρωμες συσκευές:

Α. Μονόχρωμα αναλώσιμα 

 1. Αγορά τεσσάρων (4) μονόχρωμων toner διαφόρων χωρητικοτήτων – δώρο toner κανονικής διάρκειας
 2. Αγορά τεσσάρων (4) μονόχρωμων toner ίδιας χωρητικότητας – δώρο toner ίδιας διάρκειας

Β. Έγχρωμα αναλώσιμα

 1. Αγορά τεσσάρων (4) έγχρωμων toner διαφόρων χωρητικοτήτων – δώρο έγχρωμο toner κανονικής διάρκειας
 2. Αγορά τεσσάρων (4) έγχρωμων toner ίδιας χωρητικότητας – δώρο toner ίδιας διάρκειας

Γ. Μεικτά Αναλώσιμα

 1. Αγορά τεσσάρων (4) έγχρωμων ή μονόχρωμων toner διαφόρων χωρητικοτήτων – δώρο μονόχρωμο toner κανονικής διάρκειας
 2. Αγορά τεσσάρων (4) έγχρωμων ή μονόχρωμων toner ίδιας χωρητικότητας – δώρο μονόχρωμο toner ίδιας διάρκειας

Γενικοί Όροι

 1. Η προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς της συσκευής και των παραστατικών αγοράς των αυθεντικών (original) αναλωσίμων γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.lexmarkcaresforyou.gr.
 2. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς της συσκευής ή η προσκόμιση (επισύναψη) ελλιπών στοιχείων και δικαιολογητικών συνιστούν αιτία για τη μη ενεργοποίηση επέκτασης της εγγύησης. Η έγκαιρη, ορθή και πλήρη προσκόμιση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών γίνεται με ευθύνη του αγοραστή.
 3. Η αρχική εγγύηση ενός (1) έτους και η επέκταση εγγύησης (έως και τρία (3) επιπλέον έτη) παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για συσκευές οι οποίες έχουν εισαχθεί στην Ελληνική αγορά από την εταιρία Infolex A.E.
 4. Η αρχική εγγύηση ενός (1) έτους και η επέκταση εγγύησης (έως και τρία (3) επιπλέον έτη) παρέχεται στην έδρα της εταιρίας Infolex Α.Ε. και στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Πιθανά έξοδα αποστολής της συσκευής καλύπτονται από τον αγοραστή.